02 Cung Le vs Brian Warren Strikeforce RevengeCung Lê đập vỡ mặt Brian Warren – Lê Cung – Cung Le vs Brian Warren. Anh được biết đến là võ sĩ Cung Le UFC, MMA, Sanshou, Kickboxing – diễn viên điện . .

Vinh Lê trút cơn mưa đấm tối mặt Ryan Moret – Vinh Le – Vinh Le vs Ryan Moret. Cung Lê đập vỡ mặt Brian Warren – Lê Cung – Cung Le vs Brian Warren. Cung Lê đập vỡ.

Cung Le vs Brian Warren: Hạ knockout nhưng Cung Lê cũng dập sống mũi.

source

Are you a Fighter? Click Here and Meet Martial Artists Around The World.